Disulfiram WZF (Disulfiramum)

Lek Disulfiram WZF zawiera substancję czynną disulfiram, który wywołuje objawy zatrucia alkoholowego po spożyciu alkoholu. Takie działanie jest stosowane pomocniczo w terapii uzależnienia od alkoholu.

Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Nazwa Disulfiram WZF. Nazwa międzynarodowa Disulfiramum. Kategoria dostępności - Leki na receptę. Dawka 100 mg. Postać Tabletki do implantacji. Skład - substancja czynna Disulfiram. Skład - substancje pomocnicze:
 • chlorek sodu
 • mannitol
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania 10 tabletek do implantacji. Działanie / właściwości - Leczenie uzależnienia od alkoholu. Zastosowanie - Uzależnienie od alkoholu. Przeciwwskazania:
 • uczulenie na disulfiram i tiokarbaminiany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • upojenie alkoholowe lub spożywanie alkoholu w ciągu 12 godzin poprzedzających zabieg;
 • niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, przebyta obwodowa niewydolność krążeniowa;
 • zaburzenia psychiczne, próby samobójcze w wywiadzie, psychozy (inne niż ostre psychozy poalkoholowe);
 • brak świadomej zgody pacjenta na leczenie.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
 • choroby układu oddechowego;
 • choroby serca;
 • cukrzyca;
 • padaczka;
 • niewydolność nerek i/lub wątroby;
 • podczas leczenia lekiem Disulfiram WZF obowiązuje całkowity zakaz spożycia alkoholu.
Działania niepożądane / Skutki uboczne:
 • senność;
 • męczliwość;
 • nudności;
 • wymioty;
 • metaliczny posmak w ustach;
 • smak czosnku w ustach;
 • impotencja;
 • skórne reakcje alergiczne;
 • zapalenie nerwów obwodowych;
 • uszkodzenie komórek wątroby;
 • rzadko mogą wystąpić reakcje psychotyczne: stany depresyjne, stany paranoiczne, schizofrenia, manie.
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi;
 • antypiryną;
 • fenytoiną;
 • chlordiazepoksydem;
 • diazepamem;
 • peptydyną;
 • morfiną;
 • amfetaminą;
 • amitryptyliną;
 • chloropromazyną;
 • ryfampicyną;
 • izoniazydem;
 • metronidazolem;
 • rozpuszczalnikami organicznymi zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd;
 • alfentanylem. .

Działanie i właściwości

Jak działa lek Disulfiram WZF?
Disulfiram jest inhibitorem enzymu (dehydrogenazy alkoholowej), która przekształca główny metabolit alkoholu (aldehyd octowy) w kwas octowy. U osób z wszczepionym implantem podskórnym Disulfiram WZF dochodzi do zahamowania działania tego enzymu, a tym samym zwiększenia stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia, takich jak: nudności, wymioty, tachykardia (uczucie kołatania serca), niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Disulfiram WZF?
Lek Disulfiram WZF stosuje się pomocniczo w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Disulfiram WZF?
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek występuje w postaci implantów podskórnych, jest on aplikowany podczas zabiegu u lekarza. Lekarz wszczepia tabletki podpowięziowo, rozmieszczając gwiaździście 8 do 10 tabletek. Możliwe jest powtórzenie zabiegu po 8 miesiącach.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Disulfiram WZF: Lek wykazuje niską toksyczność, natomiast jeżeli doszłoby do omyłkowego połknięcia dużej ilości tabletek przez pacjenta, zaleca się płukanie żołądka (do godziny od połknięcia) i obserwację pacjenta.W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Disulfiram WZF należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Disulfiram WZF?
Nie należy stosować leku Disulfiram WZF, gdy u pacjenta występuje:
 • uczulenie na disulfiram i tiokarbaminiany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • stan upojenia alkoholowego, pacjent pił alkohol etylowy lub zażywał leki, które zawierają alkohol etylowy w swoim składzie w ciągu 12 godzin przed zabiegiem;
 • niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze lub przebyta niewydolność krążenia obwodowego;
 • zaburzenia psychiczne, psychozy (oprócz ostrych psychoz alkoholowych), wcześniejsze próby samobójcze;
 • brak świadomej zgody na leczenie disulfiramem.
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Disulfiram WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.
 • senność;
 • wymioty;
 • metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach;
 • przemijająca impotencja;
 • męczliwość.
W rzadkich przypadkach:
 • reakcje psychotyczne, stany depresyjne i paranoiczne, manie, schizofrenię;
 • skórne reakcje alergiczne;
 • zapalenie nerwów obwodowych;
 • uszkodzenie hepatocytów (komórek wątroby).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Disulfiram WZF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Disulfiram WZF nie powinien być stosowany u pacjentów z:
 • chorobami układu oddechowego, chorobami serca, cukrzycą, padaczką;
 • niewydolnością nerek i/ lub wątroby;
 • należy poinformować pacjenta, że podczas leczenia lekiem Disulfiram WZF obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Disulfiram WZF a ciąża

Disulfiram WZF nie jest zalecany w pierwszym trymestrze ciąży. Wdrożenie leczenia należy rozpatrzyć indywidualnie, biorąc pod uwagę stosunek korzyści wynikających z leczenia, a działania niepożądane wynikające z choroby alkoholowej. W przeszłości odnotowano rzadki przypadki wad wrodzonych u dzieci matek stosujących disulfiram wraz z innymi lekami.
Karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Disulfiram WZF u kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, jeżeli dziecko przyjmuje leki, które z Disulfiramem WZF mogą wejść w interakcje.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. .Lek Disulfiram WZF może wykazywać interakcje z:
 • lekami przeciwzakrzepowymi, antypiryną, fenytoiną, chlordiazepoksydem i diazepamem - nasilając ich działanie;
 • peptydyną, morfiną i amfetaminą - nasilając ich działanie (wniosek został wysunięty na podstawie badań na zwierzętach);
 • amitryptyliną i chloropromazyną - leki te nasilają reakcję disulfiramową;
 • diazepamem - lek osłabia reakcję disulfiramową;
 • izoniazydem - jednoczesne stosowanie obu leków może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność;
 • metronidazolem - jednoczesne stosowanie obu leków może wywołać stany dezorientacji i stany psychotyczne;
 • rozpuszczalnikami organicznymi zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd - kontakt z tymi substancjami może wywołać reakcję disulfiramową;
 • alfentanylem - disulfiram może przedłużać czas działania alfentanylu.
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Disulfiram WZF a alkohol

Podczas leczenia lekiem Disulfiram WZF obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Picie alkoholu w trakcie kuracji disulfiramem może spowodować wystąpienie objawów stanowiących zagrożenie życia.
Objawy związane z nietolerancją alkoholu mogą się również pojawić po produktach zawierających alkohol, takich jak:
 • płyny do płukania jamy ustnej;
 • ocet;
 • sosy;
 • środki rozgrzewające;
 • płyny po goleniu;
 • inne kosmetyki..
Disulfiram WZF a prowadzenie pojazdów

Nie wykazano istotnego wpływu leku Disulfiram WZF na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Takie zjawisko jest małoprawdopodobne.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Disulfiram WZF?
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci;
 • lek należy chronić od światła;
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Szukaj