Anticol (Disulfiramum)

Lek Anticol zawiera substancję czynną disulfiram wykorzystywaną w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Nazwa: Anticol.
Nazwa międzynarodowa: Disulfiramum.
Kategoria dostępności: Leki na receptę.
Dawka 500 mg. Postać Tabletki Skład - substancja czynna Disulfiram. Skład - substancje pomocnicze:
 • skrobia ziemniaczana;
 • polisorbat 80.
Dostępne opakowania: 30 tabletek. Działanie / właściwości: Leczenie uzależnienia od alkoholu.
Zastosowanie: Uzależnienie od alkoholu.
.Przeciwwskazania:
 • uczulenie na disulfiram, tiokarbaminiany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • spożywanie środków zawierających alkohol etylowy;
 • stan upojenia alkoholowego;
 • niewydolność serca;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • przebyty incydent mózgowo-naczyniowy;
 • ciężka niewydolność oddechowa;
 • niewydolność nerek;
 • cukrzyca;
 • zaburzenia psychiczne, psychozy, próby samobójcze.
Preparatu nie należy stosować bez świadomej zgody pacjenta.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
 • choroby układu oddechowego;
 • niedoczynność tarczycy;
 • uszkodzenie mózgu;
 • padaczka;
 • choroby nerek i/lub wątroby;
 • zakaz spożywania produktów zawierających alkohol w trakcie leczenia oraz 14 dni po jego zakończeniu.
Działania niepożądane / Skutki uboczne:
 • reakcje psychotyczne;
 • depresja;
 • paranoja;
 • schizofrenia;
 • mania;
 • obniżenie libido;
 • senność (na początku leczenia);
 • zapalenie nerwów obwodowych;
 • zapalenie nerwu wzrokowego;
 • encefalopatia;
 • metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach;
 • nudności, wymioty;
 • uszkodzenie komórek wątroby;
 • alergiczne zapalenie skóry;
 • przemijająca impotencja;
 • zmęczenie (na początku leczenia);
 • cuchnący oddech.
Możliwe interakcje z:
 • lekami przeciwzakrzepowymi;
 • antypiryną;
 • fenytoiną;
 • chlordiazepoksydem;
 • diazepamem;
 • petydyną;
 • morfiną;
 • amfetaminą;
 • amitryptyliną;
 • chloropromazyną;
 • ryfampicyną;
 • izoniazydem;
 • metronidazolem;
 • rozpuszczalnikami organicznymi zawierającymi alkohol, aldehyd octowy lub paraldehyd (np. środki stosowane do rozcieńczania farb, benzyna);
 • alfentanylem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ancitol?
Lek Anticol zawiera substancję czynną disulfiram, która jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej - enzymu przekształcającego aldehyd octowy do kwasu octowego. Po spożyciu alkoholu etylowego w czasie stosowania leku Anticol wzrasta stężenie aldehydu octowego w organizmie, co skutkuje wystąpieniem objawów zatrucia.


Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Anticol?
Lek Anticol stosuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu.


Dawkowanie

Jak stosować lek Anticol?
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • podawanie leku Anticol można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od spożycia alkoholu;
 • dawka początkowa zwykle wynosi 500 mg na dobę i należy ją stosować 1-2 tygodni;
 • dawka podtrzymująca to zazwyczaj 250 mg na dobę;
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 500 mg;
 • tabletkę stosuje się raz na dobę rano lub w przypadku nasilonego efektu uspokajającego, wieczorem;
 • czas trwania leczenia określa lekarz.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku.
 • mogą pojawić się ustępujące objawy ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;
 • u większości pacjentów objawy pojawiają się w ciągu pierwszych 12 godzin, zdarzało się, że objawy pojawiają się wiele dni po przedawkowaniu;
 • przedawkowanie może objawiać się wystąpieniem: nudności, wymiotów, bólów brzucha, biegunką, sennością, majaczeniem, omamami, letargiem, przyspieszonym biciem serca, przyspieszonym oddechem, hipertermią, niedociśnieniem, hipotonią, hiperglikemią, leukocytozą, ketozą, methemoglobinemią, zapaścią krążeniową, śpiączką, drgawkami, neutropatią czuciowo-ruchową, nieprawidłowościami w zapisie EEG, encefalopatią, psychozą, katatonią, zaburzeniami mowy, drgawkami klonicznymi mięśni, ataksją, dystonią i bezruchem;
 • stosowane jest leczenie objawowe i kontrolowanie stanu pacjenta, a w razie potrzeby stosuje się płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Anticol?
 • uczulenie na disulfiram, tiokarbaminiany lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • stan upojenia alkoholowego, spożywanie napojów zawierających alkohol etylowy lub stosowanie leków zawierających alkohol w ciągu ostatnich 24 godzin;
 • niewydolność serca;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • przebyty incydent mózgowo-naczyniowy;
 • ciężka niewydolność oddechowa;
 • niewydolność nerek;
 • cukrzyca;
 • zaburzenia psychiczne, psychozy (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), próby samobójcze w wywiadzie.
Preparatu nie należy stosować bez świadomej zgody pacjenta.
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.


Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Anticol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:
 • reakcje psychotyczne;
 • depresja;
 • paranoja;
 • schizofrenia;
 • mania;
 • obniżenie libido;
 • senność (na początku leczenia);
 • zapalenie nerwów obwodowych;
 • zapalenie nerwu wzrokowego;
 • encefalopatia;
 • metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach;
 • nudności, wymioty;
 • uszkodzenie komórek wątroby;
 • alergiczne zapalenie skóry;
 • przemijająca impotencja;;
 • zmęczenie (na początku leczenia);
 • cuchnący oddech.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Anticol należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:
 • cierpi na choroby układu oddechowego;
 • ma niedoczynność tarczycy;
 • ma uszkodzenie mózgu;
 • choruje na padaczkę;
 • cierpi na choroby nerek i / lub wątroby;
 • spożywa alkohol i produkty zawierające alkohol w trakcie leczenia i 14 dni po jego zakończeniu;
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Anticol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Anticol w czasie ciąży jest przeciwwskazane.


Anticol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie leku Anticol jest niezalecane w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane.
 • lek Anticol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych;
 • lek Anticol nasila działanie antypiryny;
 • lek Anticol nasila działanie fenytoiny;
 • lek Anticol nasila działanie chlordiazepoksydu;
 • lek Anticol nasila działanie diazepamu;
 • lek Anticol może nasilać działanie petydyny;
 • lek Anticol może nasilać działanie morfiny;
 • lek Anticol może nasilać działanie amfetaminy;
 • amitryptylina może nasilać objawy tzw. reakcji disulfiramowej;
 • chloropromazyna;
 • ryfampicyna;
 • izoniazyd może wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność;
 • metronidazol może wywoływać stany dezorientacji i stany psychotyczne;
 • rozpuszczalniki organiczne zawierające alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd (np. stosowane do rozcieńczania farb, benzyna) mogą wywołać reakcję disulfiramową;
 • alfentanyl.
Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.


Anticol a alkohol

W okresie stosowania leku Anticol, oraz 14 dni po jego zakończeniu spożywanie alkoholu, oraz produktów zawierających alkohol jest bezwzględnie zakazane ze względu na możliwość wystąpienia reakcji disulfiramowej objawiającej się:
 • zaczerwienieniem twarzy i szyi spowodowanym rozszerzeniem naczyń krwionośnych;
 • wzrostem temperatury ciała;
 • poceniem się;
 • nudnościami i wymiotami;
 • świądem;
 • pokrzywką;
 • niepokojem;
 • zawrotami głowy;
 • bólem głowy;
 • zaburzeniami widzenia;
 • dusznościami;
 • kołataniem serca;
 • hiperwentylacją;
 • przyspieszeniem bicia serca;
 • niedociśnieniem;
 • depresją oddechową;
 • bólem w klatce piersiowej;
 • zmianami w zapisie EKG;
 • zaburzeniami rytmu serca;
 • śpiączką;
 • drgawkami;
 • rzadko nadciśnieniem, skurczem oskrzeli i methemoglobinemią.

Anticol a prowadzenie pojazdów

Lek Anticol może powodować senność lub zmęczenie, należy upewnić się, że nie wpływa to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Przechowywanie

Jak przechowywać lek Anticol?
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC.
 • lek należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, bez dostępu światła i wilgoci.

Szukaj